Erfarna hantverkare

Som experter på fasader erbjuder vi fasadrenovering Göteborg och allt du kan behöva i samband med en sådan renovering. Med vår expertis vet vi hur vi ska renovera fasaden på bästa sätt. En byggnads fasad är nämligen byggnadens yttersta försvar som ska skydda mot vind och väder. Dessutom ser en dåligt underhållen fasad aldrig trevlig ut och den riskerar även att utveckla exempelvis fuktskador. Genom en fasadrenovering blir fasaden ny och fin igen. Som erfarna hantverkare kan vi dessutom bistå med övrigt renoveringsarbete i samband med din fasadrenovering i Göteborg. Ta kontakt med oss idag för att få en offert!

Renovera en fasad

När fasaden behöver en renovering krävs det att den först genomgår en besiktning. Vid besiktningen får man ett underlag för om fasadens puts kan lagas eller om hela fasaden behöver knackas ned helt. Skador på en putsad fasad beror vanligtvis på att putsen är gammal men kan också bero på att vatten har trängt in bakom putsen och sedan fryst så att putsen har sprängts. När man gjort en översyn av fasaden finns det ett underlag för att kunna skapa en offert för fasadrenoveringen i Göteborg.

Hur går en fasadrenovering i Göteborg till?

När man renoverar en fasad krävs det att det finns en byggnadsställning där hantverkarna på ett tryggt sätt kan arbeta med fasaden. När ställningen är på plats ska alla fönster, plåt och stuprör täckas in så att dessa inte skadas under renoveringen. Därefter börjar vi alltid med att tvätta fasaden med högtryckstvätt. Det gör att vi kan få bort alla föroreningar, gammal färg och även att den dåliga putsen ramlar ned. Slutligen går vi över hela fasaden och knackar ned den dåliga putsen. Oftast handlar det om att putsen på spridda områden på fasaden är dålig men i vissa fall kan det krävas att all pust knackas ned.

Putsa en fasad

När allt förarbete är klart börjar arbetet med att lägga ny puts på fasaden. Det innebär att sprickor och rensade områden lappas med kalkbruk och sedan slipas till så att den får en likvärdig yta som den övriga fasaden. Om hela fasaden ska putsas krävs det vanligtvis en del förarbeten som att eventuellt sätta nät och grunda. När putsningen av fasaden är klar ska fasaden målas. Normalt brukar vi använda vanlig kalkfärg för att måla fasaden men i vissa fall används en speciell fasadfärg i plast. Slutligen så återstår endast rengöring av fönster, stuprännor och fönsterbleck.

Tilläggsarbeten vid en fasadrenovering

När man renoverar en fasad brukar man vanligtvis även byta ut fönsterbleck och stuprännor som är dåliga. Ibland kanske fönster behöver renoveras och målas. Det är mest kostnadseffektivt att utföra dessa arbeten samtidigt med fasadrenovering då det ändå finns en byggnadsställning uppe och hantverkare på plats.

Vi kan erbjuda en totalentreprenad i samband med fasadrenoveringar vilket innebär att vi också anlitar underentreprenörer som målare, snickare, plåtslagare och andra hantverkare. Det innebär att du som beställare inte behöver ha flera olika kontakter. All kommunikation går istället genom en kontaktperson hos oss som ansvarar för att varje hantverkare utför det arbete som du har beställt.

Anlita välutbildade hantverkare

Vi är ett tryggt val när du behöver fasadrenovering i Göteborg. Förutom att leverera ett högkvalitativt arbete är våra kunders nöjdhet vår högsta prioritering och vi värnar om att hålla både tidplan och budget. Vi erbjuder våra tjänster till både privatpersoner och företag. Om du renoverar en privatbostad kan du dessutom använda dig av ROT-avdraget. Det innebär att du kan erhålla 30 procent av arbetskostnaden tillbaka upp till 50 000 kronor. Det gör att kostnaden för att renovera en privat bostad inte behöver bli speciellt hög.